Brokhult

Brokhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 2