Burhult

Burhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3