Burhult

Burhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3