Burhult

Burhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3