Bårshult

Bårshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 4