Ekenäs

Ekenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 2