Ekenäs

Ekenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4