Ekenäs

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28