Elisköp

Elisköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 82