Elisköp

Elisköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14