Fagerhult

Fagerhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 2