Foglanäs

Foglanäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5