Foglanäs

Foglanäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2