Gösköp

Gösköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4