Gösköp

Gösköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37