Hempersköp

Hempersköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 154