Holmseryd

Holmseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1