Holmseryd

Holmseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 196
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 197
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 1