Hästberga

Hästberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 219