Jämnhult

Jämnhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 12