Jonsköp

Jonsköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 3