Judhult

Judhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4