Kopparebygd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12