Kopparebygd

Kopparebygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21