Kållaköp

Kållaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2