Getaboda

Getaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30