Getaboda

Getaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30