Käskhult

Käskhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4