Käskhult

Käskhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 130