Kölaboda

Kölaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65