Kölaboda

Kölaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 167
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 2