Kölshult

Kölshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9