Lilla Ry

Lilla Ry förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3