Ljunggårdsköp

Ljunggårdsköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 3