Lunden

Lunden förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1602 uppslag 1