Lönhult

Lönhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 168
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6