Lönhult

Lönhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6