Prästabygd

Prästabygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16