Granhult

Granhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 3