Romarehyltan

Romarehyltan förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62