Skateboda

Skateboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 168
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6