Skateboda

Skateboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6