Sköldsbygd

Sköldsbygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 56