Snärhult

Snärhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35