Snärhult

Snärhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35