Staveryd

Staveryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 2