Strommaköp

Strommaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12