Tiakölna

Tiakölna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 14