Veka

Veka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 17