Väraberga

Väraberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2