Väraberga

Väraberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2