Vareböke

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3