Vareböke

Vareböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14