Brännhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4