Elleböke

Elleböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 27