Elleböke

Elleböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 14