Elleböke

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 14