Foglehult

Foglehult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 106