Foglehult

Foglehult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 106