Hallaböke

Hallaböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3