Hallaryd

Hallaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26