Halseryd

Halseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1