Halseryd

Halseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2