Kalvshult

Kalvshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3