Kimmelsbygd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44