Kimmelsbygd

Kimmelsbygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44