Klädekulla

Klädekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6