Kornberga

Kornberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 163
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 5