Kornberga

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2