Kornberga

Kornberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 5