Kringelholma

Kringelholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2