Gäddeboda

Gäddeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 120