Gäddeboda

Gäddeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5