Kroksbygd

Kroksbygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2