Kroksbygd

Kroksbygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40