Kruseböke

Kruseböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1