Kruseböke

Kruseböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1